TIN TỨC - SỰ KIỆN

THỜI SỰ GIÁO HỘI

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Hôn Nhân - Gia đìnhXem thêm

Suy niệmXem thêm

Mục vụ Truyền thôngXem thêm

Sống đạo và Loan báo tin mừngXem thêm

Giáo dục Kitô giáoXem thêm

Giáo lý Đức tinXem thêm

CÁC VỊ CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN

Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục Tiên khởi Giáo phận Hà Tĩnh ngay sau khi ban hành tông sắc thành lập Tân Giáo phận Hà Tĩnh. 

- Sinh ngày 02/02/1945, tại Giáo xứ Làng Anh, Gp. Vinh

- Ngày 15/8/1964: Gia nhập dòng Đa Minh

- Ngày 08/8/1972: Thụ phong linh mục tại Sài Gòn

- Ngày 13/5/2010: Được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh; lễ tấn phong được cử hành ngày 23/7/2010 tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Giáo phận Vinh

- Ngày 22/12/2018: Được bổ nhiệm làm Giám mục tiên khởi của Tân Giáo phận Hà Tĩnh. Thánh lễ khai mạc sứ vụ được cử hành ngày 11/2/2019.

- Ngày 19/3/2021: Nghỉ hưu; thánh lễ kết thúc sứ vụ được cử hành ngày 29/4/2021

Xem thêm

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Louis làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, trong khi vẫn tiếp tục là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. 

- Sinh ngày 26/12/1962, tại Đà Nẵng

- 10/1993: Gia nhập Đại Chủng viện Thánh Giuse  - Sài Gòn

- Ngày 30/6/1999: Thụ phong linh mục tại Sài Gòn

- Ngày 25/8/2017: Được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, hiệu tòa Catrum; lễ tấn phong được cử hành ngày 14/10/2017, tại Sài Gòn

- Ngày 19/3/2021: Được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh. Thánh lễ khai mạc sứ vụ được cử hành ngày 29/4/2021.

Xem thêm

Tiêu điểm

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm