VPTGM-GPHT: Thông Báo Ban Đại Diện Hội Đồng Linh Mục

849 lượt xem

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Website: http://giaophanhatinh.org
Email: hatinh@cbc-vietnam.org
Phone: (+84) 865 165 167

—————————–

Số: 13/2023/TB-VPTGM                                                  

Văn Hạnh, ngày 12 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO
BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG LINH MỤC

Kính gửi: Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Hà Tĩnh

Căn cứ kết quả bầu cử Ban đại diện trong cuộc họp Hội Đồng Linh mục Giáo phận Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 06/9/2023 tại Tòa Giám mục Hà Tĩnh. Căn cứ kết quả sắp xếp chức danh cho quý Cha trúng cử trong cuộc họp ngày 11/9/2023 của Đức Cha Giáo phận và 5 thành viên được Hội Đồng Linh Mục bầu chọn ngày 06/9/2023 tại Tòa Giám mục Hà Tĩnh. Theo quy định của Điều 9 – 13 của Quy Chế Hội Đồng Linh Mục Giáo phận Hà Tĩnh, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã phê chuẩn kết quả bầu cử ngày 06/9/2023 cũng như kết quả tự sắp xếp các chức danh trong Ban Đại diện Hội Đồng Linh Mục. Văn phòng Tòa Giám mục Hà Tĩnh thông báo kết quả này như sau:

  • Phó chủ tịch: Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương
  • Thư ký: Lm. Antôn Võ Thành Công
  • Thủ quỹ: Lm. Phêrô Trần Đình Lai
  • Hai ban viên: Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm và Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng.

Như vậy, Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

  • Chủ tịch: Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
  • Phó chủ tịch: Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương
  • Thư ký: Lm. Antôn Võ Thành Công
  • Thủ quỹ: Lm. Phêrô Trần Đình Lai
  • Hai ban viên: Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm và Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng.
  • Các thành viên khác của HĐLM có tên theo Quyết định số 08/2023/QĐHĐLM-TGM ngày 22/7/2023 về việc thành lập Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận Hà Tĩnh.

Văn phòng Toà Giám mục trân trọng thông báo để mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận biết, đặc biệt xin hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhiều cho các Cha thành viên của Hội Đồng Linh Mục, cách riêng là các Cha trong Ban Đại diện được nhiều ơn Chúa để chu toàn trọng trách mà Chúa và Giáo phận trao phó.

VĂN PHÒNG TOÀ GIÁM MỤC HÀ TĨNH

 

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,

Chánh Văn phòng.

(Đã ấn Ký)

Xem danh sách Hội đồng Linh mục tại đây

TẢI THÔNG BÁO XUỐNG TẠI ĐÂY (PDF)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *