Cáo phó: Bà cố Maria – Thân mẫu của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Duyệt (Tu Đoàn Bác Ái Chúa Kitô) đã qua đời

618 lượt xem

Trả lời