Huấn từ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng về Giới trẻ – Truyền giáo & Truyền thông

1584 lượt xem

HUẤN TỪ CỦA ĐTGM GIUSE NGUYỄN NĂNG VỀ GIỚI TRẺ – TRUYỀN GIÁO & TRUYỀN THÔNG

Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn

Có thể bạn quan tâm