Trang chủ Tags đức giêsu

Tag: đức giêsu

Hạnh phúc đầy nghịch lý

HẠNH PHÚC ĐẦY NGHỊCH LÝ Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C  (Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12. 16-20; Lc 6,17.20-20) Lời Chúa của Chúa Nhật này chứa...

Gieo hạt mùa xuân

Mùa Xuân là mùa cây nảy lộc biết, đơm hoa và kết trái. Như vậy, người ta đã phải gieo hạt trước – có...

Sứ mạng Đấng Cứu Độ

SỨ MẠNG ĐẤNG CỨU ĐỘ Chúa Nhật 3 Thường Niên năm C (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21) Với Chúa Nhật III thường niên năm C,...

Suy niệm Lời Chúa hàng ngày: Tuần II Mùa Thường Niên

THỨ HAI. Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo; Mc 2,18-22 THỨ BA (Mc 2,23-28) THỨ TƯ (Mc 3,1-6) THỨ NĂM. Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ...

Niềm vui của hôn ước mới

NIỀM VUI CỦA HÔN ƯỚC MỚI Chúa Nhật II Thường Niên C (Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11) Tin Mừng hôm nay trình thuật lại sự kiện...

Giêsu của tôi…!

Lặng. Trong khoảng không của tâm hồn, tôi nghĩ về người tôi yêu mến. Tôi thấy Người đang rảo bước trên khắp mọi nẻo...

Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân. Bài 2

Bài 2 (Phần tu đức) Sứ mạng thu phục người ta (Lc 5,1-11) Khi được hỏi, ngài tự xác định mình là ai-“Jorge Mario Bergoglio là...

Nghiên huấn của Ủy ban Giáo dân Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy...

Bài 1 Ơn gọi lãnh đạo mục vụ Lãnh đạo mục vụ là một hoạt động mới mẻ với hầu hết thành viên Hội đồng mục...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI